"Id": "f3210c7e-cdaf-4a21-8844-05abde3f2df6"

Category Archives: Đạo – Tâm – Đời

[Phật Pháp Vô Biên] Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

Phật Pháp Vô Biên. Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày - Nghiệp Tiêu - Phước Sanh

Phật Pháp Vô Biên. Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh    ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Nam Mô A Di Đà Phật  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát KINH TỪ BI SÁM HỐI Ai cũng thế, ít nhiều đều tội […]

Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

Phật di đà

Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Phục nguyện: Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền. Sóng từ quang […]

Nghe Kinh A Di Đà Sẽ Được Đức Phật Mười Phương Phổ Độ – Gia Đạo Bình An – Hưng Thịnh

nam mô a di đà phật

Nghe Kinh A Di Đà Sẽ Được Đức Phật Mười Phương Phổ Độ – Gia Đạo Bình An – Hưng Thịnh ️Kinh A Di Ðà Phật thuyết kinh này là chỉ cho chúng sanh biết tại cõi Tây phương có đức Giáo chủ mệnh danh là Phật A Di Ðà, cõi nước của ngài có […]

Nam Mô A Di Đà Phật Giúp Tâm Hướng Thiện – Tâm Hồn Thư Thái – An Bình – May Mắn

phật bà quan âm

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật Giúp Tâm Hướng Thiện – Tâm Hồn Thư Thái – An Bình – May Mắn 🙏 Người thương người bao nhiêu cũng thiếu Người ghét người chút xíu cũng dư. 🙏 Nương theo giáo pháp Phật Đà Chữ Tâm Phật dạy giúp ta độ đời Đến bờ giác […]