[Phật Pháp Vô Biên] Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

? Phật Pháp Vô Biên. Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

? ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

? Nam Mô A Di Đà Phật

? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

? KINH TỪ BI SÁM HỐI

? Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

? Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

? Đời là bể khổ mênh mông

? Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân.

? Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) Ma Ha Tát.

? Kính lạy Mười Phương Phật,

? Kính lạy Mười Phương Pháp,

? Kính lạy Mười Phương Tăng.

? Nếu trước kia vô minh,

? Con đã phạm lỗi lầm,

? Nay sám hối ăn năn,

? Nguyện ngăn chừa mãi mãi.

? Nếu trước kia sân hận,

? Con đã thù ghét người,

? Gây máu đổ đầu rơi,

? Hay nhà tan cửa nát.

? Có khi bằng lời nói,

? Con đã xúc phạm người,

? Ý khinh bỉ chê cười,

? Khiến cho người đau khổ.

? Có khi trong cơn giận,

? Con đã đánh đập người,

? Lòng lửa cháy bời bời,

? Mặt dạ xoa hung dữ

? Nay quay về nẻo Chánh,

? Hiểu lầm lỗi ngày xưa,

? Lòng day dứt vô bờ,

? Xin cúi đầu sám hối.

? ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

? Nam Mô A Di Đà Phật

? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật Pháp Vô Biên. Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

? Xem tất cả video cùng chủ đề tại đây:http://pesc.pw/3lxk8v

? Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #kinhphatnhiemmau #kinhphatphodochungsanh

3lxk8v

? Đức tin phật: https://www.youtube.com/watch?v=9_gz4XJ1aW4&list=PLw6e5zhcG_yEp9t7YEJwtzZ-HTF4WRehN

? Video lời dăn dạy đức phật bà quan âm – đức phật thích ca mô ni phật
? Mời quý anh chị xem tất cả video cùng chủ đề tại đây ạ: http://pesc.pw/3lxk8v

? Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #nhacniemphat #nammoadidaphat

? Theo dõi trang Phật Bồ Tát A Di Đà: https://nanifood.com.vn/category/dao-va-doi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *