Nghe Kinh A Di Đà Sẽ Được Đức Phật Mười Phương Phổ Độ – Gia Đạo Bình An – Hưng Thịnh

Nghe Kinh A Di Đà Sẽ Được Đức Phật Mười Phương Phổ Độ – Gia Đạo Bình An – Hưng Thịnh

? ️Kinh A Di Ðà Phật thuyết kinh này là chỉ cho chúng sanh biết tại cõi Tây phương có đức Giáo chủ mệnh danh là Phật A Di Ðà, cõi nước của ngài có đủ mọi cảnh yên vui sung sướng.

? Ai tụng kinh A Di Ðà cũng có thể được Phật A Di Ðà tiếp đón về nơi Cực lạc, nhưng điều cốt yếu trong kinh chỉ gồm có một câu là: “nhất tâm bất loạn” nghĩa là Phật dạy: từ một ngày cho đến bảy ngày, làm thế nào để có được nhất tâm nghĩa là châm châm chú chú vào việc nguyện cầu khiến được trong lặng hoàn toàn không loạn động thì người đó khi lâm chung sẽ được đức Phật A Di Ðà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt, nếu người đó tâm không có chút gì điên đảo lập tức được vãng sanh.

? Ðức Phật A Di Ðà còn phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh kẻ sống cũng như người thác, nếu ai niệm danh hiệu Ngài đều được tiếp sang tịnh độ.

? Do vậy, Kinh A Di Ðà có công năng siêu độ cho các người quá cố. Ðiều chính là phải làm thế nào cho được nhất tâm bất loạn. Nếu không luyện được hẳn hoi bất loạn thì cũng phải có sự chí thành chi kinh. Mới mong tự độ và độ cho người khác được.

Nghe Kinh A Di Đà Sẽ Được Đức Phật Mười Phương Phổ Độ – Gia Đạo Bình An – Hưng Thịnh

? Video lời dăn dạy đức phật bà quan âm – đức phật thích ca mô ni phật

? Mới quý anh chị xem tất cả video cùng chủ đề tại đây nhé:http://pesc.pw/3lxk8v

? Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #kinhphatadida #kinhphatphodochungsanh

? Video lời dăn dạy đức phật bà quan âm – đức phật thích ca mô ni phật

? Theo dõi trang Phật Bồ Tát A Di Đà: https://nanifood.com.vn/category/dao-va-doi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *