"Id": "f3210c7e-cdaf-4a21-8844-05abde3f2df6"

Khóa trục ép dầu của máy NNF 800A

156,000 120,000

+ Ưu đãi giảm giá 30% cho khách hàng đã mua máy của Cty.

+ Khách hàng được miễn phí công sửa chữa.

HOTLINE: 0971915286