Khóa trục ép dầu của máy NNF 800A

120,000.00

+ Ưu đãi giảm giá 30% cho khách hàng đã mua máy của Cty.

+ Khách hàng được miễn phí công sửa chữa.