"Id": "f3210c7e-cdaf-4a21-8844-05abde3f2df6"

Thanh ra nhiệt của máy NNF 801 IN

890,500 685,000

+ Ưu đãi giảm giá 30% cho khách hàng đã mua máy của Cty.

+ Khách hàng được miễn phí công sửa chữa.

HOTLINE: 0971915286